Thông số 1967 KAWASAKI A1-R 250 - Cấu hình Xe Môtô - Thông số chi tiết

Thông tin chung - 1967 KAWASAKI A1-R 250

  • Thương hiệu: RACERS
  • Model: 1967 KAWASAKI A1-R 250
  • Năm Sản Xuất: -

Thông số chi tiết - 1967 KAWASAKI A1-R 250


MAIN SPECIFICATION

Hình Ảnh - 1967 KAWASAKI A1-R 250


1967 KAWASAKI A1-R 250 - cauhinhmay.com

1967 KAWASAKI A1-R 250 - cauhinhmay.com

1967 KAWASAKI A1-R 250 - cauhinhmay.com

1967 KAWASAKI A1-R 250 - cauhinhmay.com

1967 KAWASAKI A1-R 250 - cauhinhmay.com

1967 KAWASAKI A1-R 250 - cauhinhmay.com