Thông số 1970 AJS Y4 STORMER 250 MOTOCROSS - Cấu hình Xe Môtô - Thông số chi tiết

Thông tin chung - 1970 AJS Y4 STORMER 250 MOTOCROSS

  • Thương hiệu: AJS
  • Model: 1970 Y4 STORMER 250 MOTOCROSS
  • Năm Sản Xuất: -

Thông số chi tiết - 1970 AJS Y4 STORMER 250 MOTOCROSS


MAIN SPECIFICATION

Hình Ảnh - 1970 AJS Y4 STORMER 250 MOTOCROSS


1970 AJS Y4 STORMER 250 MOTOCROSS  - cauhinhmay.com

1970 AJS Y4 STORMER 250 MOTOCROSS  - cauhinhmay.com

1970 AJS Y4 STORMER 250 MOTOCROSS  - cauhinhmay.com

1970 AJS Y4 STORMER 250 MOTOCROSS  - cauhinhmay.com

1970 AJS Y4 STORMER 250 MOTOCROSS  - cauhinhmay.com