Thông số 1970 HARLEY DAVIDSON BAJA 100 - Cấu hình Xe Môtô - Thông số chi tiết

Thông tin chung - 1970 HARLEY DAVIDSON BAJA 100

  • Thương hiệu: H-D
  • Model: 1970 HARLEY DAVIDSON BAJA 100
  • Năm Sản Xuất: -

Thông số chi tiết - 1970 HARLEY DAVIDSON BAJA 100


MAIN SPECIFICATION

Hình Ảnh - 1970 HARLEY DAVIDSON BAJA 100


1970 HARLEY DAVIDSON BAJA 100 - cauhinhmay.com

1970 HARLEY DAVIDSON BAJA 100 - cauhinhmay.com

1970 HARLEY DAVIDSON BAJA 100 - cauhinhmay.com

1970 HARLEY DAVIDSON BAJA 100 - cauhinhmay.com

1970 HARLEY DAVIDSON BAJA 100 - cauhinhmay.com