Thông số 1971 BULTACO SHERPA T250 - Cấu hình Xe Môtô - Thông số chi tiết

Thông tin chung - 1971 BULTACO SHERPA T250

  • Thương hiệu: BULTAGO
  • Model: 1971 BULTACO SHERPA T250
  • Năm Sản Xuất: -

Thông số chi tiết - 1971 BULTACO SHERPA T250


MAIN SPECIFICATION

Hình Ảnh - 1971 BULTACO SHERPA T250


1971 BULTACO SHERPA T250 - cauhinhmay.com

1971 BULTACO SHERPA T250 - cauhinhmay.com

1971 BULTACO SHERPA T250 - cauhinhmay.com

1971 BULTACO SHERPA T250 - cauhinhmay.com

1971 BULTACO SHERPA T250 - cauhinhmay.com

1971 BULTACO SHERPA T250 - cauhinhmay.com