Thông số 1972 BULTACO MATADOR 250 MK4 - Cấu hình Xe Môtô - Thông số chi tiết

Thông tin chung - 1972 BULTACO MATADOR 250 MK4

  • Thương hiệu: BULTAGO
  • Model: 1972 BULTACO MATADOR 250 MK4
  • Năm Sản Xuất: -

Thông số chi tiết - 1972 BULTACO MATADOR 250 MK4


MAIN SPECIFICATION

Hình Ảnh - 1972 BULTACO MATADOR 250 MK4


1972 BULTACO MATADOR 250 MK4 - cauhinhmay.com

1972 BULTACO MATADOR 250 MK4 - cauhinhmay.com

1972 BULTACO MATADOR 250 MK4 - cauhinhmay.com

1972 BULTACO MATADOR 250 MK4 - cauhinhmay.com

1972 BULTACO MATADOR 250 MK4 - cauhinhmay.com

1972 BULTACO MATADOR 250 MK4 - cauhinhmay.com

1972 BULTACO MATADOR 250 MK4 - cauhinhmay.com