Thông số 1972 HUSQVARNA WR 250 - Cấu hình Xe Môtô - Thông số chi tiết

Thông tin chung - 1972 HUSQVARNA WR 250

  • Thương hiệu: HUSQVANA
  • Model: 1972 HUSQVARNA WR 250
  • Năm Sản Xuất: -

Thông số chi tiết - 1972 HUSQVARNA WR 250


MAIN SPECIFICATION

Hình Ảnh - 1972 HUSQVARNA WR 250


1972 HUSQVARNA WR 250 - cauhinhmay.com

1972 HUSQVARNA WR 250 - cauhinhmay.com

1972 HUSQVARNA WR 250 - cauhinhmay.com

1972 HUSQVARNA WR 250 - cauhinhmay.com

1972 HUSQVARNA WR 250 - cauhinhmay.com

1972 HUSQVARNA WR 250 - cauhinhmay.com