Thông số 1976 BULTACO ASTRO 360 - Cấu hình Xe Môtô - Thông số chi tiết

Thông tin chung - 1976 BULTACO ASTRO 360

  • Thương hiệu: BULTAGO
  • Model: 1976 BULTACO ASTRO 360
  • Năm Sản Xuất: -

Thông số chi tiết - 1976 BULTACO ASTRO 360


MAIN SPECIFICATION

Hình Ảnh - 1976 BULTACO ASTRO 360


1976 BULTACO ASTRO 360 - cauhinhmay.com

1976 BULTACO ASTRO 360 - cauhinhmay.com

1976 BULTACO ASTRO 360 - cauhinhmay.com

1976 BULTACO ASTRO 360 - cauhinhmay.com

1976 BULTACO ASTRO 360 - cauhinhmay.com

1976 BULTACO ASTRO 360 - cauhinhmay.com

1976 BULTACO ASTRO 360 - cauhinhmay.com