Thông số 1976 BULTACO SHERPA T350 - Cấu hình Xe Môtô - Thông số chi tiết

Thông tin chung - 1976 BULTACO SHERPA T350

  • Thương hiệu: BULTAGO
  • Model: 1976 BULTACO SHERPA T350
  • Năm Sản Xuất: -

Thông số chi tiết - 1976 BULTACO SHERPA T350


MAIN SPECIFICATION

Hình Ảnh - 1976 BULTACO SHERPA T350


1976 BULTACO SHERPA T350 - cauhinhmay.com

1976 BULTACO SHERPA T350 - cauhinhmay.com

1976 BULTACO SHERPA T350 - cauhinhmay.com

1976 BULTACO SHERPA T350 - cauhinhmay.com

1976 BULTACO SHERPA T350 - cauhinhmay.com

1976 BULTACO SHERPA T350 - cauhinhmay.com

1976 BULTACO SHERPA T350 - cauhinhmay.com