Thông số 1977 BULTACO FRONTERA 250 380 - Cấu hình Xe Môtô - Thông số chi tiết

Thông tin chung - 1977 BULTACO FRONTERA 250 380

  • Thương hiệu: BULTAGO
  • Model: 1977 BULTACO FRONTERA 250 380
  • Năm Sản Xuất: -

Thông số chi tiết - 1977 BULTACO FRONTERA 250 380


MAIN SPECIFICATION

Hình Ảnh - 1977 BULTACO FRONTERA 250 380


1977 BULTACO FRONTERA 250 380 - cauhinhmay.com

1977 BULTACO FRONTERA 250 380 - cauhinhmay.com

1977 BULTACO FRONTERA 250 380 - cauhinhmay.com

1977 BULTACO FRONTERA 250 380 - cauhinhmay.com

1977 BULTACO FRONTERA 250 380 - cauhinhmay.com

1977 BULTACO FRONTERA 250 380 - cauhinhmay.com

1977 BULTACO FRONTERA 250 380 - cauhinhmay.com

1977 BULTACO FRONTERA 250 380 - cauhinhmay.com

1977 BULTACO FRONTERA 250 380 - cauhinhmay.com

1977 BULTACO FRONTERA 250 380 - cauhinhmay.com