Thông số 1978 HUSQVARNA 250CR - Cấu hình Xe Môtô - Thông số chi tiết

Thông tin chung - 1978 HUSQVARNA 250CR

  • Thương hiệu: HUSQVANA
  • Model: 1978 HUSQVARNA 250CR
  • Năm Sản Xuất: -

Thông số chi tiết - 1978 HUSQVARNA 250CR


MAIN SPECIFICATION

Hình Ảnh - 1978 HUSQVARNA 250CR


1978 HUSQVARNA 250CR - cauhinhmay.com

1978 HUSQVARNA 250CR - cauhinhmay.com

1978 HUSQVARNA 250CR - cauhinhmay.com

1978 HUSQVARNA 250CR - cauhinhmay.com

1978 HUSQVARNA 250CR - cauhinhmay.com

1978 HUSQVARNA 250CR - cauhinhmay.com

1978 HUSQVARNA 250CR - cauhinhmay.com