Thông số 1979 HUSQVARNA 390CR - Cấu hình Xe Môtô - Thông số chi tiết

Thông tin chung - 1979 HUSQVARNA 390CR

  • Thương hiệu: HUSQVANA
  • Model: 1979 HUSQVARNA 390CR
  • Năm Sản Xuất: -

Thông số chi tiết - 1979 HUSQVARNA 390CR


MAIN SPECIFICATION

Hình Ảnh - 1979 HUSQVARNA 390CR


1979 HUSQVARNA 390CR - cauhinhmay.com

1979 HUSQVARNA 390CR - cauhinhmay.com

1979 HUSQVARNA 390CR - cauhinhmay.com

1979 HUSQVARNA 390CR - cauhinhmay.com

1979 HUSQVARNA 390CR - cauhinhmay.com

1979 HUSQVARNA 390CR - cauhinhmay.com

1979 HUSQVARNA 390CR - cauhinhmay.com

1979 HUSQVARNA 390CR - cauhinhmay.com

1979 HUSQVARNA 390CR - cauhinhmay.com