Thông số 1989 HONDA VFR750R RC30 HONDA BRITAIN RACING - Cấu hình Xe Môtô - Thông số chi tiết

Thông tin chung - 1989 HONDA VFR750R RC30 HONDA BRITAIN RACING

  • Thương hiệu: RACERS
  • Model: 1989 HONDA VFR750R RC30 HONDA BRITAIN RACING
  • Năm Sản Xuất: -

Thông số chi tiết - 1989 HONDA VFR750R RC30 HONDA BRITAIN RACING


MAIN SPECIFICATION

Hình Ảnh - 1989 HONDA VFR750R RC30 HONDA BRITAIN RACING


1989 HONDA VFR750R RC30 HONDA BRITAIN RACING - cauhinhmay.com

1989 HONDA VFR750R RC30 HONDA BRITAIN RACING - cauhinhmay.com

1989 HONDA VFR750R RC30 HONDA BRITAIN RACING - cauhinhmay.com

1989 HONDA VFR750R RC30 HONDA BRITAIN RACING - cauhinhmay.com

1989 HONDA VFR750R RC30 HONDA BRITAIN RACING - cauhinhmay.com

1989 HONDA VFR750R RC30 HONDA BRITAIN RACING - cauhinhmay.com