Thông số 2018 HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA 1250 ADVENTURE PROTOTYPE - Cấu hình Xe Môtô - Thông số chi tiết

Thông tin chung - 2018 HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA 1250 ADVENTURE PROTOTYPE

  • Thương hiệu: H-D
  • Model: 2018 HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA 1250 ADVENTURE PROTOTYPE
  • Năm Sản Xuất: -

Thông số chi tiết - 2018 HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA 1250 ADVENTURE PROTOTYPE


MAIN SPECIFICATION

Hình Ảnh - 2018 HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA 1250 ADVENTURE PROTOTYPE


2018 HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA 1250 ADVENTURE PROTOTYPE - cauhinhmay.com

2018 HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA 1250 ADVENTURE PROTOTYPE - cauhinhmay.com

2018 HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA 1250 ADVENTURE PROTOTYPE - cauhinhmay.com

2018 HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA 1250 ADVENTURE PROTOTYPE - cauhinhmay.com