Thông số 2020KAWASAKI ZX-25R NINJA RACER CUSTOM - Cấu hình Xe Môtô - Thông số chi tiết

Thông tin chung - 2020KAWASAKI ZX-25R NINJA RACER CUSTOM

  • Thương hiệu: RACERS
  • Model: 2020KAWASAKI ZX-25R NINJA RACER CUSTOM
  • Năm Sản Xuất: -

Thông số chi tiết - 2020KAWASAKI ZX-25R NINJA RACER CUSTOM


MAIN SPECIFICATION

Hình Ảnh - 2020KAWASAKI ZX-25R NINJA RACER CUSTOM


2020KAWASAKI ZX-25R NINJA RACER CUSTOM - cauhinhmay.com

2020KAWASAKI ZX-25R NINJA RACER CUSTOM - cauhinhmay.com

2020KAWASAKI ZX-25R NINJA RACER CUSTOM - cauhinhmay.com

2020KAWASAKI ZX-25R NINJA RACER CUSTOM - cauhinhmay.com

2020KAWASAKI ZX-25R NINJA RACER CUSTOM - cauhinhmay.com

2020KAWASAKI ZX-25R NINJA RACER CUSTOM - cauhinhmay.com

2020KAWASAKI ZX-25R NINJA RACER CUSTOM - cauhinhmay.com