Thông số 2023 DUCATI V21L ELECTRIC - Cấu hình Xe Môtô - Thông số chi tiết

Thông tin chung - 2023 DUCATI V21L ELECTRIC

  • Thương hiệu: DUCATI
  • Model: 2023 V21L ELECTRIC
  • Năm Sản Xuất: -

Thông số chi tiết - 2023 DUCATI V21L ELECTRIC


MAIN SPECIFICATION

Hình Ảnh - 2023 DUCATI V21L ELECTRIC


2023 DUCATI V21L ELECTRIC - cauhinhmay.com

2023 DUCATI V21L ELECTRIC - cauhinhmay.com

2023 DUCATI V21L ELECTRIC - cauhinhmay.com

2023 DUCATI V21L ELECTRIC - cauhinhmay.com

2023 DUCATI V21L ELECTRIC - cauhinhmay.com