Thông số HP ENVY 17-j040us (E4S17UA) Laptop (Core i5 4th Gen/8 GB/750 GB/Windows 8) – Laptop – Thông số chi tiết


Thông tin chung - HP ENVY 17-j040us (E4S17UA) Laptop (Core i5 4th Gen/8 GB/750 GB/Windows 8)
HP ENVY 17-j040us (E4S17UA) Laptop (Core i5 4th Gen/8 GB/750 GB/Windows 8)
  • Thương hiệu: HP
  • Tên: HP ENVY 17-j040us (E4S17UA) Laptop (Core i5 4th Gen/8 GB/750 GB/Windows 8)
TỔNG QUAN