Danh Sách Các Sản Phẩm Điện Thoại Của Thương Hiệu Dell


Tên Máy Năm Price
DELL VENUE 10 7000 2015 -
DELL VENUE 8 7000 2014 -
DELL VENUE 8 2013 -
DELL VENUE 7 8 2013 -
DELL VENUE 7 2013 -
DELL XPS 10 2012 -
DELL STREAK PRO D43 2011 -
DELL STREAK 10 PRO 2011 -
DELL STREAK 7 2011 -
DELL STREAK 7 WI-FI 2011 -
DELL VENUE 2010 -
DELL XCD35 2010 -
DELL XCD28 2010 -
DELL VENUE PRO 2010 -
DELL STREAK 2010 -
DELL AERO 2010 -
DELL FLASH 2009 -
DELL MINI 3I 2009 -
DELL MINI 3IX 2009 -
DELL SMOKE - -