Danh Sách Các Sản Phẩm Điện Thoại Của Thương Hiệu Parla

Tên Điện thoại Thương Hiệu Năm Giá
PARLA MINU P124 PARLA 2015
PARLA SONIC 3.5S PARLA 2015
PARLA MINU P123 PARLA 2014
PARLA SONIC 3.5 PARLA 2013
PARLA ZUM BIANCO PARLA 2013
PARLA MINU PARLA 2013
PARLA GALA PARLA 2012
PARLA SPRIZ PARLA 2012
PARLA MIST PARLA 2012
PARLA ZUM PARLA 2012