Danh Sách Các Sản Phẩm Điện Thoại Của Thương Hiệu Google

Tên Điện thoại Thương Hiệu Năm Giá
GOOGLE PIXEL 4A GOOGLE 2020
GOOGLE PIXEL 4A 5G GOOGLE 2020
GOOGLE PIXEL 5 GOOGLE 2020
GOOGLE PIXEL 4 XL GOOGLE 2019
GOOGLE PIXEL 4 GOOGLE 2019
GOOGLE PIXEL 3A XL GOOGLE 2019
GOOGLE PIXEL 3A GOOGLE 2019
GOOGLE PIXEL 3 XL GOOGLE 2018
GOOGLE PIXEL 3 GOOGLE 2018
GOOGLE PIXEL 2 XL GOOGLE 2017
GOOGLE PIXEL 2 GOOGLE 2017
GOOGLE PIXEL XL GOOGLE 2016
GOOGLE PIXEL GOOGLE 2016
GOOGLE PIXEL C GOOGLE 2015